Osada na Marsie

W XXI WIEKU KOLONIAZACJI CZERWONEJ PLANETY NIE DOKONA ANI ELON MUSK ANI NASA

Wiek XXI nie będzie przełomowym jeżeli chodzi o kolonizację Marsa w dosłownym rozumieniu tego słowa. Nawet jeśli pierwsze pojedyncze misje na Marsa odbędą się w najbliższych latach to budowa i rozwinięcie pierwszej samowystarczalnej kolonii na czerwonej planecie pozwalającej w sposób bezpieczny utrzymywać ludzkie życie będzie procesem długoterminowym. Wie o tym NASA i wie o tym sam Elon Musk.

Kiedy spodziewać się budowy kolonii na Marsie? Precyzyjne przewidywania dotyczące daty kolonizacji Marsa są trudne do określenia ze względu na wiele zmiennych, takich jak postęp technologiczny, finansowanie projektów, wyzwania techniczne, biologiczne i polityczne. Jako pracownia projektowa i grupa architektów jesteśmy przekonani, że stanie się to dopiero po 2100r.

Obecnie, plany dotyczące kolonizacji obejmują zarówno Księżyc, jak i Marsa. W naszej ocenie budowa bazy na Marsie będzie nierealna bez budowy bazy na Księżycu i przemawia za tym wiele argumentów.

Dlaczego jako pracownia podejmujemy ten temat?

Po pierwsze ze względu na nasze zainteresowania i pasje.

Bazując na badaniach naukowych tworzymy platformę, której celem będzie zaprojektowanie i zaprezentowanie ideii jak przebiegać będzie proces tworzenia się struktur (baza / osada / infrastruktura) sprzyjających życiu na Księżycu, a dalej czerwonej planecie. Efekty tej badawczej działalności z powodzeniem przełożymy w pracy i projektowaniu w warunkach ekstremalnych na ziemi (antarktyda, pustynie, obszary suche, tereny zalewowe itp.) W tym co projektujemy chcemy być spójni nie pozwalając na marnowanie się naszych intelektualnych zasobów. Zaskoczymy Was teoriami przedstawiając własny punkt widzenia, który odbiega od powszechnie przyjętej koncepcji udowadniając tezę, że życie w bezpiecznej strukturze, która pozwoli skutecznie podtrzymać ludzką egzystencję na Księżycu lub Marsie będzie możliwa dopiero w XXII wieku. Jako zespół inżynierów zaprezentujemy prawdopodobny scenariusz i sposób w jaki dokona się budowa bazy zdolnej do bezpiecznej i samoistnej egzystencji.

Po drugie chcemy zwrócić uwagę na skrajności, które dostrzegamy.

Podbój kosmosu, który tak rozpala wyobrażenia sprawia, że znaczna część ludzkości już pragnie kolonizacji czerwonej planety podczas gdy w wielu miejscach na planecie ziemia żyją ludzie zabsorbowani walką z biedą i głodem pozbawieni podstawowych zasobów jak woda i żywność. Woda jest fundamentalnym zasobem, niezbędnym do życia, uprawy roślin, hodowli zwierząt i prowadzenia wielu działań gospodarczych.

Specjaliści głowią się w jaki sposób pozyskiwać zasoby wody do spożycia przez ludzi, produkcji żywności lub jako surowca do produkcji paliwa czy generowania energii na czerwonej planecie lub Księżycu, gdy do dziś nie rozwiązany został globalny problem jakim jest brak dostępu do bezpiecznej wody pitnej, który dotyka wiele obszarów na ziemi (Afryka subsaharyjska, Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka Północna czy Ameryka Łacińska).

Korzystając z okazji chcemy zwrócić uwagę aby w tym kosmicznym wyścigu, który pochłania olbrzymie nakłady finansowe pomimo wszystko nie stracić z horyzontu ziemskich problemów. Walka o dostęp do czystej wody jest istotnym aspektem pracy wielu organizacji międzynarodowych, rządów i organizacji pozarządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy warunków życia na ziemi. I choć podejmowane kroki w celu rozwiązania tego problemu są zauważalne to istnieje wiele obszarów gdzie działania te pozostawiają wiele do życzenia. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w 2021 roku na świecie było około 768 milionów ludzi cierpiących na chroniczny głód. W związku z tym, skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałania głodowi. Inwestycje w rozwój infrastruktury wodnej, efektywne praktyki rolnicze, ochrona ekosystemów wodnych i działania na rzecz zrównoważonego zarządzania wodą są niezbędne dla osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym i walką z głodem.

Warto podkreślić, że eksploracja kosmosu powinna być realizowana równolegle z rozwiązywaniem problemów na Ziemi, takich jak ubóstwo, głód czy niesprawiedliwość społeczna. Zrównoważony rozwój i równowaga między inwestycjami w badania kosmiczne, a potrzebami ludności na Ziemi są kluczowe. To oznacza, że technologie i osiągnięcia rozwijane w ramach programów kosmicznych powinny być adaptowalne do zastosowań na Ziemi, przyczyniając się do poprawy jakości życia ludzi. Programy kosmiczne są często przedsięwzięciami międzynarodowymi. Współpraca na tym polu może również przyczynić się do wspólnego rozwiązania problemów globalnych na Ziemi, poprzez wymianę wiedzy, technologii i doświadczeń. Ważne jest, aby społeczeństwo było świadome korzyści płynących z badań kosmicznych, jednocześnie będąc zaangażowanym w działania mające na celu rozwiązanie problemów społecznych w swoich środowiskach. Edukacja publiczna i komunikacja są kluczowe w budowaniu zrozumienia dla potrzeb równoważnego podejścia. Przy rozwoju programów kosmicznych, ważne jest, aby jednocześnie realizować projekty mające na celu poprawę dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak woda pitna, żywność, edukacja i opieka zdrowotna.

Przemek Gawęda