Mur obronny – Inowrocław

780 rocznica lokacji Inowrocławia z dworem królewskim i prelekcjami naukowymi

Prowadzona przez nas pracownia architektoniczna, wspólnie z Inowrocławskim Klubem Dyskusyjnym z okazji 780 rocznicy lokacji Inowrocławia, w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, zorganizowała konferencję popularno-naukową. Gościliśmy kadrę naukową z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz architektów z Polski i z zagranicy. Zaproszeni goście opowiedzieli o przypadających w 2017 roku dwóch znaczących dla miasta Inowrocławia rocznicach – 750 rocznicy śmierci Konradowica, założyciela Inowrocławia oraz 780 rocznicy nadania praw miejskich.

Część architektoniczna była poświęcona tematyce murów obronnych Inowrocławia. W oparciu o źródła historyczne zaprezentowaliśmy zarysy średniowiecznych murów obronnych i innych historycznych obiektów Inowrocławia. Wskazaliśmy miejsca, w których jest szansa na uczytelnienie murów średniowiecznych. Zaproponowaliśmy przebudowę dwóch terenów, przez które w średniowieczu przebiegały mury obronne, a dziś są niezabudowane. Przy kościele świętego Mikołaja mógłby powstać pomnik założyciela miasta Kazimierza Konradowica. Pozostały teren spełniałby funkcję zieloną. Poprzez lekkie zagłębienie można byłoby uczytelnić przebieg fosy. Betonowy płot można byłoby wymienić na odbudowany częściowo mur obronny ze śladem baszty. Kolejnym miejscem poddanym analizie to teren przy szkole muzycznej gdzie zachowany odcinek muru obronnego stoi na skarpie. W trakcie analiz i badań wykazaliśmy, że odcinek muru można by przedłożyć i uczytelnić. Zaproponowaliśmy odtworzenie narożnej baszty. Sąsiadujący z murem parking zostałby ukształtowany na nowo i nawiązywałby do śladów wewnętrznej miejskiej fosy.

Część historyczna sympozjum przybliżyła słuchaczom jak istotną rolę w przeszłości odgrywał Inowrocław w skali Polski i jak ważnym był miastem. Podkreślono że w średniowiecznym Inowrocławiu było, aż osiem obiektów sakralnych co świadczy o tym, że było to bardzo duże i bogate miasto – mówił prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

W trakcie uroczystości pojawiła się grupa rekonstrukcyjna, która zaprezentowała szerokiemu audytorium, jak wyglądał dwór królewski w średniowieczu, włącznie z przedstawieniem tego, jak zasiadano do stołu, jakie spożywano potrawy i jak wyglądały zabawy i rozrywki na dworze królewskim. W swoim występie artystycznym ww. grupa zaprezentowała ówczesny taniec pn. „Praczki”, którego uczono zebraną publiczność, kultywując tym samym tradycje średniowieczne.

Priorytetowym założeniem, zorganizowanego sympozjum populanrno – naukowego, poświęconego w części architektonicznej tematyce murów obronnych, było połączenie edukacji historycznej z architektoniczną i przybliżenie młodzieży szkolnej podstawowych pojęć z zakresu architektury, urbanistyki i kreowania przestrzeni. Istotnym elementem stało się założenie kształtowania świadomości społecznej, umiejętności identyfikowania z miejscem zamieszkania poprzez historię oraz zachęcenie do wpływania na losy własne i bliskiego otoczenia.

W sympozjum udział wzięli:

prof. dr hab. Wiesław Sieradzan – „Recepcja prawa niemieckiego na Mazowszu i Kujawach”

mgr Edmund Mikołajczak – „Lokacja oraz rozwój przestrzenny Inowrocławia w średniowieczu”,

prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski i mgr Maciej Basiński – „Rozwój topografii sakralnej w Inowrocławiu w średniowieczu”,

mgr inż arch. Przemysław Gawęda i inż. arch. Marcin Sajdak – „Średniowieczne panoramy miasta we współczesnej przestrzeni Inowrocławia”,

mgr inż. arch. Ernest Essuman-Mensah – „Zabytki małe i duże Ghany”,

mgr inż. arch. Simone Bernocchii i mgr inż. arch. Diogo Leitao – „Polskie zabytki z perspektywy Europejczyka”,

dr hab. Jarosław Dumanowski i prof. UMK „Smak historii – książki kucharskie jako źródło historyczne”.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszego współorganizatora – Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego reprezentowanego przez Magdalenę i Macieja Basińskich za włożony trud i nieocenioną pomoc w organizacji, wszystkich zacnych prelegentów a także animatora kultury pana Marka Knopa.

Data konferencji – 19.04.2017r. w Inowrocławiu