Biblioteka Secesja Archihub

Otwarcie biblioteki Secesja.Archihub w Łodzi

21 marca gościliśmy z pierwszą prelekcją na uroczystym otwarciu fili Biblioteki Miejskiej w Łodzi – Biblioteka Secesja.Archihub

To biblioteka inna niż wszystkie. Jej księgozbiór poświęcony jest architekturze, urbanistyce i studiom miejskim, w szczególności dotyczącym Łodzi. Wśród wielu znakomitych gości na uroczystym otwarciu swoją prelekcję miał także Przemek Gawęda. Jako gość specjalny wystąpił z prelekcją pn. „Architektura oczyma mojej wyboraźni”

W imieniu całej pracowni dziękujemy za zaproszenie.

A o ideii biblioteki Secesja.Archihub niech przemówi fragment manifestu jej autorów:

„Biblioteka Secesja to żywy, rozrastający się splot obiektów i inicjatyw dotyczących architektury, przestrzeni i tworzących je idei. Celem jej istnienia jest nie tylko gromadzenie wielodziedzinowego księgozbioru i budowanie społeczności miejsca, ale przede wszystkim dostarczanie narzędzi do uważnego poznania, badania oraz odczuwania otoczenia człowieka i towarzyszących mu istot.

Najważniejszą wartością, która przyświeca Secesji, jest inkluzywność, rozumiana jako otwartość na rozmaitość potrzeb, refleksji, estetyk. Chcemy być miejscem spotkania i dzielenia się: wiedzą, refleksją, wątpliwościami, inspiracjami, emocjami, zachwytem. Tematem Secesji jest architektura i przestrzeń
użytkowa, a przede wszystkim zamieszkana przez człowieka, a sednem ‒ odczucia i potrzeby Odbiorców, którzy są dla nas współtwórcami biblioteki.

Z uwagi na to, przy tworzeniu księgozbioru i programowaniu działań Secesji, staramy się uwzględnić możliwie szeroki rejestr narracji i zjawisk z obszaru historii, teorii i filozofii architektury, urbanistyki, studiów miejskich, krajoznawstwa, partycypacji, ekologii i pokrewnych dziedzin…
Ważnym obszarem naszego zainteresowania jest Łódź – miasto naszej siedziby. Jego nieszablonowa, zajmująca, wielowątkowa historia znajduje odzwierciedlenie w układzie przestrzennym i tkance architektonicznej, a poprzez to – również w księgozbiorze biblioteki…