Tunel osłonowy

Jest nam miło poinformować, iż Pracownia Reżyserii Architektury Archigeum Sp z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Inteligentny tunel dla skoczków narciarskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, numer wniosku: POIR.01.01.01-00-1693/20.

Okres realizacji: 01.09.2021-28.02.2023

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 5.275.056,80 zł.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz późniejszych prac rozwojowych nad innowacyjnym w skali świata produktem – instalacją budowlaną w postaci półkolistej konstrukcji szklano-aluminiowej. Będzie ona służyła ochronie skoczni (rozbiegu narciarskiego) przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (opady na torach najazdowych, które mają wpływ na pogorszenie parametru ślizgu), a tym samym zwiększał bezpieczeństwo zawodów i wyrównywał szanse sportowców.

 

Przedmiotem projektu są badania w zakresie wykonania prototypu inteligentnego i innowacyjnego tunelu dla skoczków narciarskich, który będzie pierwszą na świecie i w pełni unikalną konstrukcją tego typu. Będzie to innowacyjna, aerodynamiczna konstrukcja półkolistego tunelu z systemem inteligentnego sterowania, zawierająca połączenie wielu nowatorskich rozwiązań w jednej konstrukcji takich jak: inteligentne szkło gięte, samoczyszczące, ogrzewane, multimedialne i selektywne oraz innowacyjna konstrukcja zawiasów w konstrukcji zamykającej tunel czy dedykowany system sterowania.

Zastosowanie rezultatów projektu na skoczniach narciarskich przyczyni się do wsparcia nowoczesnych systemów takich jak sztucznie mrożone tory najazdowe, które są obecnie instalowane na wielu skoczniach narciarskich. Oba rozwiązania będą się wzajemnie uzupełniać. W wyniku instalacji tunelu na rozbiegu i torach najazdowych zostaną zachowane optymalne warunki ślizgu, pozwalając na uzyskanie równych i sprawiedliwych prędkości najazdowych dla wszystkich zawodników w trakcie sesji konkursowej czy treningowej. Instalacja tunelu będzie chronić tory najazdowe także przed nadmiernym nasłonecznieniem w przypadku południowej ekspozycji rozbiegu. Rezultat projektu, w postaci innowacyjnego tunelu osłonowego, zyskał wstępną aprobatę Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).