Średnia Krokiew – Zakopane

Przedmiotem opracowania był program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją dla realizacji zadania obejmującego przebudowę skoczni K-85, K-65, K-35, K-15, budowę skoczni K-25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, na podstawie którego Ministerstwo Sportu przekazało środki na realizację zadania. Inwestycja obejmuje także budowę skoczni K-20 a także budowę kolei linowej.

Podstawowym zamiarem projektowym było uzyskanie kompleksu sportowego skoczni narciarskich „Średnia Krokiew”, przystosowanego do pełnienia podstawowego zadania tj. szkolenia skoczków narciarskich (treningi, nauka skoków narciarskich dla młodzieży) z możliwością przeprowadzania zawodów / konkursów rangi mistrzowskiej – np. Puchar Świata, Puchar Kontynentalny a w przyszłości ewentualnie Mistrzostw Świata i innych wydarzeń sportowych, takich jak np. konkursy skoków w ramach Igrzysk Olimpijskich.

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Zespołu Średniej Krokwi została opracowana zgodnie z wymogami i zatwierdzonymi przez Międzynarodową Federację Narciarską – FIS i Polski Związek Narciarski – PZN profilami przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii pokrycia rozbiegu i zeskoku przy uwzględnieniu możliwości ingerencji w górotwór. Ponadto opracowany program oraz koncepcja w całości spełnia normy i zalecenia FIS.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest u styku Tatr i Kotliny Zakopiańskiej na północnym zboczu Krokwi i u jej podnóża. Skocznie jak i górna część podpór istniejącej i projektowanej kolei położone są na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 – „Tatry”
Obszar objęty opracowaniem jest w pełni zagospodarowany obiektami Zespołu Średnich Skoczni, znajdującego się po wschodniej stronie Wielkiej Krokwi.

Data realizacji – 2019-2021