Średnia Krokiew – Zakopane

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT SPORTOWY

INWESTOR: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W ZAKOPANEM

LOKALIZACJA: ŚREDNIA KROKIEW / ZAKOPANE

ZESPÓŁ: PRZEMEK GAWĘDA, MARCIN SAJDAK, DARIUSZ WITUCKI, MICHAŁ PLUCIŃSKI, JANUSZ GANCARCZYK, STANISŁAW FRANCZAK

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI / REALIZACJA: 2019-2021

Przedmiotem opracowania był program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją dla realizacji zadania obejmującego przebudowę skoczni K-85, K-65, K-35, K-15, budowę skoczni K-25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, na podstawie którego Ministerstwo Sportu przekazało środki na realizację zadania. Inwestycja objęła budowę kolei linowej.

Kolejnym etapem było opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz certyfikacji obiektu zgodnie z instrukcją Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowbordowej FIS.

Podstawowym zamiarem projektowym było uzyskanie kompleksu sportowego skoczni narciarskich „Średnia Krokiew”, przystosowanego do pełnienia podstawowego zadania tj. szkolenia skoczków narciarskich (treningi, nauka skoków narciarskich dla młodzieży) z możliwością przeprowadzania zawodów / konkursów rangi mistrzowskiej – np. Puchar Świata, Puchar Kontynentalny a w przyszłości ewentualnie Mistrzostw Świata i innych wydarzeń sportowych, takich jak np. konkursy skoków w ramach Igrzysk Olimpijskich.

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Zespołu Średniej Krokwi została opracowana zgodnie z wymogami i zatwierdzonymi przez Międzynarodową Federację Narciarską – FIS i Polski Związek Narciarski – PZN profilami przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii pokrycia rozbiegu i zeskoku przy uwzględnieniu możliwości ingerencji w górotwór. Ponadto opracowany program oraz koncepcja w całości spełnia normy i zalecenia FIS.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest u styku Tatr i Kotliny Zakopiańskiej na północnym zboczu Krokwi i u jej podnóża. Skocznie jak i górna część podpór istniejącej i projektowanej kolei położone są na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 – „Tatry”
Obszar objęty opracowaniem jest w pełni zagospodarowany obiektami Zespołu Średnich Skoczni, znajdującego się po wschodniej stronie Wielkiej Krokwi.

W ramach przebudowy kompleksu wykonano następujące prace:

 • przebudowa skoczni tzw. Średnia Krokiew K-85 (obecnie) na skocznię K-95/HS 105,
 • przebudowa skoczni tzw. Mała Krokiew K-65 (obecnie) na skocznię K-64/HS 70,
 • przebudowa skoczni tzw. Maleńka Krokiew K-35 (obecnie) na skocznię K-37/HS 40,
 • budowa nowej skoczni K-23/HS 25,
 • przebudowa skoczni tzw. „Adaś” K-15/HS 15,
 • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza skoczni pod wybiegiem z przeznaczeniem na zaplecze techniczne – przeciwstok skoczni K-37 oraz K-23 (w tym na ratrak),
 • budowa wieży sędziowskiej dla skoczni HS 105, HS 70, HS 40, HS 25, HS 15,
 • budowa pomieszczenia technicznego w punkcie startowym (początek rozbiegu) skoczni HS 105,
 • budowa budynku startowego na rozbiegu skoczni HS 105 wraz z poczekalnią dla skoczków oraz pomieszczeniem technicznym,
 • budowa platform trenerskich,
 • budowa układu komunikacyjnego,
 • modernizacja budynku przepompowni oraz infrastruktury w tym wykonanie zaśnieżania kompleksu,
 • montaż aparatury kontrolno pomiarowej,
 • budowa instalacji oświetlenia skoczni.