Harrachov – Kompleks narciarstwa klasycznego

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT SPORTOWY

INWESTOR: HARRACHOV / KRAJ LIBERECKI

LOKALIZACJA: HARRACHOV / CZECHY

ZESPÓŁ: PRZEMEK GAWĘDA, MARCIN SAJDAK, DARIUSZ WITUCKI, ANNA OSTROWSKA, JERZY CHODOR, JAN KOWAL

DATA OPRACOWANIA KONCEPCJI: 2020

Przedmiotem opracowania był program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją dla realizacji zadania obejmującego rewitalizację Kompleksu Narciarstwa Klasycznego w Harrachovie.

Podstawowym zamiarem projektowym było uzyskanie kompleksu sportowego skoczni narciarskich i tras biegowych pn. „Kompleks Narciarstwa Klasycznego w Harrachovie” przystosowanego do pełnienia podstawowego zadania tj. szkolenia skoczków narciarskich (treningi, nauka skoków narciarskich dla młodzieży) oraz biegów narciarski z możliwością przeprowadzania zawodów / konkursów rangi mistrzowskiej – np. Puchar Świata, Puchar Kontynentalny a w przyszłości ewentualnie Mistrzostw Świata i innych wydarzeń sportowych, takich jak np. konkursy skoków w ramach Igrzysk Olimpijskich.

Harrachov jest jednym z najpopularniejszych miast w Kraju Libereckim oraz najbardziej znaną miejscowością zimową na terenie Czech. Najważniejszym elementem miasta jest kompleks skoczni narciarskich Certac zbudowany na zboczu Certovej hory.

W ramach opracowania koncepcji kompleks przeprojektowano w następującym zakresie:

Kompleks małych skoczni

  • skocznia K-70,
  • skocznia K-90,
  • infrastruktura towarzysząca (wieża startowa, wieża sędziowska, kolej linowa, budowa nowego wielofunkcyjnego budynku obejmującego min. trybuny dla widzów o pojemności min. 500 osób, szatni dla skoczków, domu noclegowego, garażu oraz pomieszczeń technicznych)

Kompleks dużych skoczni

Zamiarem projektowym było zachowanie charakterystycznej konstrukcji rozbiegu skoczni mamuciej. Całość uzupełniono o komunikację pionową jak klatka schodowa oraz widna. Prócz wymaganej funkcji, niezbędnej dla obsługi zawodów zgodnej z wytycznymi FIS, wprowadzono nowe elementy jak kawiarnię z punktem widokowym oraz ściankę do wspinaczki.

  • skocznia K-125,
  • skocznia K-200,
  • infrastruktura towarzysząca (pomieszczenia szatniowe i socjalne, budynek wielofunkcyjny, zaplecze dla zawodników i kolejki, budowa trybun dla widzów o pojemności min. 2 000 miejsc siedzących, boksy dla trenerów oraz zaplecze obsługi medialnej)

Trasy biegowe

  • trasy biegowe 3,75 km
  • infrastruktura towarzysząca (pętla do uprawiania narciarstwa biegowego z homologacją FIS, systemy min. zaśnieżania tras, zasobniki śniegu, oświetlenie tras biegowych -stadionu sportowego z torem do lekkiej atletyki, wieża sędziowska i wieża dla jury, przebieralnia dla zawodników)