Pracownia Reżyserii Architektury ARCHIGEUM powstała w celu realizacji szeroko pojętego projektowania architektonicznego. Twórczość projektową traktujemy jak scenę teatru. Korzystając z pokładów ludzkiej wyobraźni staramy sie w jak najlepszy sposób wyreżyserować otaczającą nas przestrzeń codziennego życia.

Zależy nam aby architektura, którą projektujemy była funkcjonalna, ekonomicznie uzasadniona, a przede wszystkim wzbogacała środowisko w którym powstaje. Uważamy, że kluczem do osiągnięcia tego celu jest bliska współpraca z inwestorem oraz wymiana idei i poglądów. Nasze projekty powstają we współpracy ze sprawdzonym zespołem inżynierów, specjalistów, architektury krajobrazu oraz sztuk pięknych. Naszą siłą jest interdyscyplinarny zespół projektowy. Aktywnie uczestniczymy w procesie realizacji inwestycji, od koncepcji poprzez projekt budowlany i wykonawczy, aż do nadzorów na budowie.

Specjalizujemy się w projektowaniu architektury obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, obiektów przemysłowych, obiektów mieszkalnych, renowacji oraz wnętrz.

„Nie ma tematu, który nie mógłby być pretekstem do zrobienia architektury”

Zapraszamy do tworzenia przestrzeni.

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

PROJEKTOWE:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej zawierającej wszystkie branże (architekturę, konstrukcję, instalacje wod-kan, instalacje wentylacji, instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, itp.) potrzebnej celem uzyskania pozwolenia na budowę
 • opracowanie inwentaryzacji architektonicznych i konserwatorskich
 • opracowanie koncepcji architektonicznych obiektów oraz założeń urbanistycznych i studium ich wykonalności
 • kosztorysowanie inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne
 • nadzory autorskie
 • realizacja projektów w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i wykazanie kierunków rozwoju
 • rozwój stref aktywności gospodarczej i przemysłowej
 • projektowanie pod kątem Facility Management
 • przygotowywanie oferty marketingowej

ANALITYCZNO-ADMINISTRACYJNE:

 • przygotowanie wniosków i wystąpień o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany planów miejscowych
 • przygotowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • komplementarna obsługa w zakresie przygotowania oraz wystąpienia w procesach administracyjnych
 • analizy planów regulacyjnych

DORADZTWO INWESTYCYJNE:

 • doradztwo w procesach inwestycyjnych, przekształceniach oraz opracowywaniu komplementarnych koncepcji dla terenów wymagających rewitalizacji czy zmiany sposobu zagospodarowania
 • outsourcing koncepcyjno-inwestycyjny polegający na przygotowaniu studium wykonalności i opłacalności inwestycji