Konkurs Koło XX – Słupsk

Przedmiotem opracowania konkursu była wolno stojąca toaleta publiczna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Słupi. Celem opracowania projektu było jak najefektywniejsze wykorzystanie działki w postaci stworzenia obiektu toalety i wyznaczenie w jej obrębie części rekreacyjnej.

Założeniem projektu było stworzenie wielofunkcyjnego obiektu, który wpisze się w politykę rewitalizacji miasta Słupsk. Ideą budynku jest jego ingerencja z otoczeniem. Do jej zdefiniowania posłużyła jego lokalizacja, która znajduje się pomiędzy rzeką zabudową mieszkalną.

Zaprojektowany obiekt koncepcyjny wolno stojącego budynku z funkcją toalety zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Słupi przy ul. Francesco Nullo oraz ul. Kowalskiej w Słupsku. Kontekstem dla nowego budynku jest fragment historycznego muru obronnego miasta, a także bulwar rzeki Słupi. Obszar przeznaczony na lokalizację inwestycji stanowi fragment bulwarów rzeki objętych projektem rewitalizacji

Zaprojektowany budynek przybiera formę podłużnego prostokąta, o podstawie wynikającej kształtu działki. Projekt uwzględnia wykorzystanie dachu jako dodatkowej przestrzeni integrującej mieszkańców miasta. Taras w bezpośredniej bliskości rzeki wykorzystuje klimat bulwarów i generuje dodatkowe możliwości takie jak: organizacja sezonowych wystaw kwiatowych czy letniego kina plenerowego. Obiekt został wzbogacony o dodatkową funkcję techniczną, umożliwiającą przechowywanie kajaków oraz palet, które mogą być wykorzystywane na tarasie budynku w trakcie wydarzeń plenerowych np wystaw kwiatowych lub kina plenerowego. Ponadto zaproponowano salę wielofunkcyjną do spotkań z Cafe Barem. Sala służyć będzie mieszkańcom miasta jak i potencjalnym turystom. Zaproponowano także tablicę przesuwną, która może służyć do wyświetlania seansów, a w parterze jako tablica koedukacyjna dla grup dzieci.

Elewacja od strony rzeki Słupi swoją stylistyką nawiązuje do historii miejsca poprzez imitację muru obronnego miasta. Główną ideą nowo projektowanego obiektu jest jego harmonijne wkomponowanie się historię miejsca. W tym celu przewidziano system fasady z wykorzystanie stelaży oraz krat typu WEMA, na których zamontowane są cegły klinkierowe. Pozostała część fasady obłożona jest panelami drewnianymi.